#Vaccinationdrive રાજકોટ : ઉપલેટામાં પણ 45 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરના લોકોને આપવામાં આવી કોરોના રસી


By : Oneindia Video Crew

Revealed : April 02, 2021, 02:45

Length : 01:39

#Vaccinationdrive રાજકોટ : ઉપલેટામાં પણ 45 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરના લોકોને આપવામાં આવી કોરોના રસીSource link