Covid Vaccination Drive : પાટણ – 7 એપ્રિલ, 2021 : રાધનપુરના એસટી ડેપો ખાતે કોરોના વેક્સિનેશનનું આયોજન કરાયું


By : Oneindia Video Group

Revealed : April 07, 2021, 07:00

Length : 01:26

Covid Vaccination Drive : પાટણ – 7 એપ્રિલ, 2021 : રાધનપુરના એસટી ડેપો ખાતે કોરોના વેક્સિનેશનનું આયોજન કરાયુંSource link