સાબરકાંઠા : હિંમતનગર પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે કોરોનાના કહેર વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટેન્સિંગના ઉડ્યા ધજાગરા


By : Oneindia Video Workforce

Printed : April 07, 2021, 07:00

Length : 01:00

સાબરકાંઠા : હિંમતનગર પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે કોરોનાના કહેર વચ્ચે સોશિયલ ડિસ્ટેન્સિંગના ઉડ્યા ધજાગરાSource link