સાબરકાંઠા : ઈડરના ગોરલ ગામે હત્યા કેસમાં 6 દોષિતોને આજીવન કેદની સજા


By : Oneindia Video Workforce

Revealed : April 02, 2021, 02:15

Period : 01:02

સાબરકાંઠા : ઈડરના ગોરલ ગામે હત્યા કેસમાં 6 દોષિતોને આજીવન કેદની સજાSource link