મુખ્તારના ફેક એન્કાઉન્ટરની આશંકા, પત્નીએ સુપ્રીમનો દરવાજો ખટખટાવ્યોબીએસપીના ધારાસભ્ય માફિયા મુખ્તાર અંસારીની પત્ની અફશન અંસારીએ નકલી એન્કાઉન્ટરના ડરથી સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. અફશાન અંસારીએ મુખ્તાર અંસારીના રક્ષણની માંગ માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી છે. અફશને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા કોર્ટને મુખ્તાર અંસારીને નિર્દેશ આપવા જણાવ્યું છે. અરજીમાં કહેવામાંSource link