મહેસાણા : કડી પોલીસે કિન્નરની હત્યાનો ભેદ ઉકેલ્યો, 7 કિન્નરોની ધરપકડ


By : Oneindia Video Workforce

Printed : April 06, 2021, 02:15

Period : 01:18

મહેસાણા : કડી પોલીસે કિન્નરની હત્યાનો ભેદ ઉકેલ્યો, 7 કિન્નરોની ધરપકડSource link