ભરૂચ : આમોદ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે નગરપાલિકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટાયેલા સદસ્યોએ કોરોનાં વેક્સીન લીધી


By : Oneindia Video Staff

Printed : April 03, 2021, 10:30

Period : 00:58

ભરૂચ : આમોદ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે નગરપાલિકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટાયેલા સદસ્યોએ કોરોનાં વેક્સીન લીધીSource link