ભરૂચ : આછોદ ગામે તબીબો અનિયમિત આવતા હોવાના આક્ષેપો