ભરુચ : પોલીસે વિદેશી દારુ સાથે એક આઈસર ટ્રકને ઝડપી પાડી
ભરુચ : પોલીસે વિદેશી દારુ સાથે એક આઈસર ટ્રકને ઝડપી પાડીSource link