પાટણ : સિદ્ધપુર હાઈવે પર સર્જાયો અકસ્માત
પાટણ : સિદ્ધપુર હાઈવે પર સર્જાયો અકસ્માતSource link