ધૈર્યરાજસિંહના ઈલાજ માટે 38 દિવસમાં 15.48 કરોડ રૂપિયાનું દાન એકઠું થયું


By : Oneindia Video Staff

Printed : April 03, 2021, 10:00

Period : 01:26

ધૈર્યરાજસિંહના ઈલાજ માટે 38 દિવસમાં 15.48 કરોડ રૂપિયાનું દાન એકઠું થયુંSource link