અમદાવાદ : વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર લક્ઝરી બસમાં લાગેલી આગ પર મેળવાયો કાબૂ


By : Oneindia Video Crew

Printed : April 05, 2021, 01:30

Period : 01:06

અમદાવાદ : વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર લક્ઝરી બસમાં લાગેલી આગ પર મેળવાયો કાબૂSource link